חלוק המגבת האדום השייך לאימו המתה

של בעלי

שוכב בארוני, ללא טענות.

לעולם איני מספיגה בו