לבסוף אני נמלטת מהחרדה הלופתת

את קירות הבית.

שלוש בצהריים.

מזללה אסיאתית באזור תעשיה לצווארון לבן,

ומול השולחן הפנוי היחידי,

הוא מחכה שם,

באקוואריום הריק;

סרטן.

דומם וכפות,

צבתות קשורות בחוט לבן,

השריון מתרכך לכבודי.

מחושיו רומזים לי

כי כניעתו איננה נצחית

וכי עוד יקום

על כלאו

ויפער את תאי.

אני מזמינה את החשבון