השכנה הטיוואנית חדרה למדינת החלומות הכבושים בחמש לפנות בוקר
צעקה חנוקה בחנייה, טריקת דלת מכונית דיפלומטית
והסתלקה השינה.
כל היום הזה מלווה אותי השפה הזרה שלה,
לא חרישית בכלל
לא חרישית בכלל
אני אוּמה של רגשות אמביוולנטיים
ושפת האם שלי היא הפרעה