בתשע ושלושים בבוקר,
יום חול
עובדת הניקיון של הסופרפארם,
מזליפה אל חזה התזת בושם חטופה
לא לפני שהיא מגניבה מבט זריז
לכל צד וצד וצד.
זה היה רגע אינטימי.

***********************************
לפנים היה זר לי
אחר כך הלך וקרב
הלך ונטמע
עד שגר בתוכי.
כיסא, שולחן כתיבה, מקשים
יש להיטיב ראי כדי לדעת של מי המילים
אחר כך מגע.
צום המילים המרוות
בלהות.
הלך וקטן
הלך ונקרע,
והנה, הווה

זר הוא.