היה זה אוגוסט ושנאנו בלהט
אחד את השניה
וגם אני.
אקלים רע עד זדוני
וצמא בבית,
ברזי הפח חלדו מחסך.
חריקות הדלתות כשבאנו ויצאנו
נשמעו כמו אזעקה יבשה.

היה חם ויבש בפנים הארץ
במרכזה,
בדיוק בפעימה.